Press "Enter" to skip to content

Välkomna till Årsmöte 2021 för Stockholms Kanotförbund den 25/2

Stockholmsklubbar som är medlemmar i SKF kallas att delta i Stockholms Kanotförbunds årsmöte torsdag den 25:e februari kl. 19:00 on-line på Teams. Kontakta din klubbs styrelse om du skall närvara eller representera din klubb men inte har fått länk till deltagande. Varje klubb får utse två ombud.

Link till årsmötets dokument att finnas för nerladdning

  • Det finns inga StKF:s propositioner & inkomna motioner