Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Nominera till Årets Kanotprofil

Bidra med nominering till Årets Kanotprofil i Stockholm.

Är du medlem i en kanotklubb som är ansluten till Stockholms Kanotförbund/SKF är du varmt välkommen och till och med uppmanas med nominering till utmärkelsen.

Nominerad kan vara en person, flera personer, en grupp eller en förening. Nominerad bör vara medlem i kanotklubb ansluten till StKF/SKF, men medlemskap är inte ett måste. Hen/de skall genom insatser, ledarskap eller initiativ ha bidragit positivt till utvecklingen av kanotister eller kanotverksamhet i Stockholm.

Med stöd av nomineringarna kommer Styrelsen i Stockholms Kanotförbund att utse Årets Kanotprofil i Stockholm. I nominering skall framgå:

  • Vem som nominerar, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nominerar.
  • Vem/vilka som är nominerad och dennes eventuella klubbtillhörighet.
  • En beskrivning av vad som gör att personen är nominerad till Årets kanotprofil i Stockholm, vad den har gjort, och hur denne har påverkat- eller påverkar kanot i Stockholmsregionen. Samt annat som kan vara av intresse för en bedömning.

Lämna in ditt bidrag i god tid inför årsmötet. Adress för insändande av nominering finns under Förbundsinfo