Press "Enter" to skip to content

Nominera till Årets Kanotprofil

Bidra med nominering till nästa Årets Kanotprofil i Stockholm.

Är du medlem i en kanotklubb som är ansluten till Stockholms Kanotförbund/SKF är du varmt välkommen med nominering till utmärkelsen.

Nominerad kan vara en person, flera personer, en grupp eller en förening. Nominerad bör vara medlem i kanotklubb ansluten till StKF/SKF, men medlemskap är inte ett måste. Hen/de skall genom insatser, ledarskap eller initiativ ha bidragit positivt till utvecklingen av kanotister eller kanotverksamhet i Stockholm.

Med stöd av nomineringarna kommer Styrelsen i Stockholms Kanotförbund att utse Årets Kanotprofil i Stockholm. I nominering skall framgå:

  • Vem som nominerar, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nominerar.
  • Vem som är nominerad och dennes eventuella klubbtillhörighet.
  • En beskrivning av vad som gör att personen är nominerad till Årets kanotprofil i Stockholm, vad den har gjort, och hur denne har påverkat- eller påverkar kanot i Stockholmsregionen. Samt annat som kan vara av intresse för en bedömning.

Du har till den 31/12 på dig att lämna in ditt bidrag. Adress för insändande av nominering finns under Förbundsinfo