Press "Enter" to skip to content

Nya möjligheter till tävlingar för födda 2002 och senare

Publicerat på kanot.com den 30 april

Link till Svenska Kanotförbundets nyhet: Angående möjlighet till tävlingsverksamhet

Kort beskrivning (Se mer i link)

I onsdags förra veckan ändrade Folkhälsomyndigheten sina föreskrifter till idrotten och tillåter nu viss tävlingsverksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. Det råder dock en fortsatt ovisshet inför var denna förändringen står i relation till kanottävlingar. Kanotförbundet har, tillsammans med övriga förbund i samma sits, en tät dialog med RF i frågan för att kunna komma med tydliga besked så snart som möjligt i denna fråga.

Bakgrunden till ovissheten är den begränsningsförordning som ingår i Pandemilagen. Den anger ett tak på max åtta deltagare vid allmänna sammankomster (t.ex. en idrottstävling). Huruvida aktiva utövare räknas in i dessa åtta personer avgörs av om arenan anses vara tydligt avgränsad eller inte. Även inom kanotidrotten ser våra tävlingsarenor olika ut. Ibland sker tävlandet på en tydligt avgränsad arena, ibland på mer öppna icke tydliga avgränsade vatten. Här behöver vi få ett tydligare besked om vad som gäller innan vi kan vara tydliga gentemot arrangörer.

Nytt beslut från Folkhälsomyndigheten förväntas den 17 maj

Riksidrottsförbundet – Stockholm

Folkhälsomyndigheten