Press "Enter" to skip to content

Nyheter från RF

  • Riksidrottsförbundet och Polismyndigheten har enats om fortsatt gemensamt arbete mot all idrottsrelaterad brottslighet. Målet är att idrottsutövare, funktionärer, ledare och publik ska känna sig trygga i samband med idrottsarrangemang.– Tyvärr […]
  • För att svensk idrott ska kunna nå visionen att vara bäst i världen behöver vi bedriva verksamhet på barns och ungas villkor. Ett steg i det arbetet är nya riktlinjer […]
  • RF sätter fokus på våldsförbyggande arbete under internationella kvinnodagen den 8 mars. I digitala föreläsningar och samtal lyfts frågor som varför våld uppkommer, hur det går att förebygga inom idrotten […]
  • Piteå kommun har beslutat att skänka 10 kronor per såld SM-mössa för att stötta UNICEF:s arbete för barnen i Ukraina. Det gäller alla entrémössor, även de som redan är sålda.– Vi […]
  • Skiljenämndens besked: RF-stämmans beslut om att återinföra 10-procentigt tak avseende stöd till specialidrottsförbund strider inte mot lag.– Riksidrottsstyrelsen var emot förslaget om att återinföra bidragstaket. Men en majoritet av medlemmarna […]
  • EU har ännu inte tagit beslut om eventuella sanktioner inom idrottsområdet mot Ryssland. Det meddelade idrottsminister Anders Ygeman idag.Idrottsminister Anders Ygeman har under helgen lyft fram Sveriges ståndpunkt att EU […]
  • Ryssland har inlett en militär attack mot Ukraina vilket påverkar idrottens möjligheter att vara den mötesplats över gränser som idrotten vill vara och samtidigt ta ansvar för aktiva och ledares […]
  • Just nu finns en osäkerhet och oro kopplat till säkerhetsläget mellan Ryssland och Ukraina. Läget kan komma att påverka flera idrotters möjligheter att delta i matcher, tävlingar och mästerskap.– Idrotten är […]
  • 500 000 färre idrottsaktiviteter genomfördes första halvåret 2021 jämfört med samma tid 2019 – en effekt av corona och en ännu större minskning än under våren 2020. Nu får drabbade […]
  • Riksidrottsförbundet välkomnar regeringens och Folkhälsomyndighetens besked att nuvarande restriktioner och många rekommendationer tas bort från och med 9 februari.– Ett välkommet besked till idrottsrörelsen. Vi har sedan mars 2020 gjort […]