Press "Enter" to skip to content

Styrelsen informerar

Årsmöte 2022

Härmed kallas Stockholms Kanotförbunds medlemsföreningar till årsmöte 2022. Mötet är den 24:e februari Klockan 19:00 och kommer kommer att genomföras på distans via TEAMS. Styrelsen i respektive klubb kommer att erhålla en Teams-länk via e-post ca en månad före mötet.

Motioner skall vara Stockholms Kanotförbund tillhanda senast en månad före mötet.

Mötesdokument kommer senast två veckor före årsmötet att vara tillgängliga på stockholmkanot.se under rubriken Årsmöte 2022 .

Styrelsen i Stockholms Kanotförbund ser gärna ett större antal representanter från klubbarna. Dock kan varje förening endast utse två officiella representanter varav endast den ena har en röst.

Sidan kommer att kompletteras med dokument eftersom, och tillgängliga före årsmötet.

Höstmöte 2021

Stockholms Kanotförbund och Stockholms kanotklubbar genomförde höstmöte den 18:e oktober kl. 19-20:50. Mötet genomfördes via Teams. Nedan finns den presentationen och dokumentation i punktform som vi visade på mötet:

Utvärdering av säsongen

 • Barn & ungdomsverksamhet
 • Läger
 • Tävling
 • Utbyte mellan klubbar
 • ledarskap
 • utbildning
 • Övrigt

Säsong 2022

 • Planering av läger
 • vinterläger
 • vårläger
 • Gemensam utbildning
 • Vårmöte mars
 • DM
 • S:t Erikspaddeln
 • barnläger
 • Hur skall vi kommunicera
 • styrelsen i StKF
 • Årsmöte februari
 • Årets Kanotprofil
 • Övrigt

Vårmötet 2021

Minnesanteckningar vid Stockholms kanotklubbars Vårmöte den 16:e mars tillsammans med Stockholms Kanotförbund finns nu att ladda ner här ovan.

Våren 2020 hölls ett möte för S:t Erikspaddeln där vi tog beslut om aktivitetens förutsättningar. Även minnesanteckningar från det mötet finns att ladda ner ovan.

Årsmöte 2021

Årsmöte den 25 februari klockan 19.00 via Teams (Online)


ANMÄLAN ÅRSMÖTE 25 feb 2021

 • Du som redan är anmäld – Det behövs ingen ny anmälan. Du skall ha fått en kallelse med link till Teams mötet
 • Om du inte fått en link, anmäl gärna om dig!!
 • Övriga anmäler er och se till att din förenings röst blir hörd och påverkar vad vi gör för att utveckla Stockholms kanot verksamhet i år och framöver

Väl mött allihop!

Årsmötesdokument

Verksamhetsplan-2021

Styrdokument för StKF Styrelsens arbete

Stockholmsklubbarnas Prioriteringsprocess för StKF 2019-03-07 i Idrottens Hus