Press "Enter" to skip to content

Posts published in mars 2021

Vårmöte 2021 för Stockholms klubbar den 16/3

På höstmötet i november beslutades att stockholmsklubbarna skall hålla ett möte för att lägga fast program inför säsongen 2021. Ett antal punkter som täcker in de förslag som lyftes finns i mötesagendan nedan.

Mötet närmar sig, nu på tisdag ses vi på Teams klockan 19-21. Länk till mötet lägger vi här på hemsidan dagen före mötet.

Förbered er gärna i klubben med möjliga datum för S:t Erikspaddeln.  Tidigare har den 14/8 och 18/9 föreslagits som DM helger, Stockholms Kanotförbund efterfrågar arrangörer.

Uppdatera er gärna genom minnesanteckningarna från höstmötet.

Preliminär agenda

  • Vår- sommar- höst- och breddläger
  • S:t Erikspaddeln
  • DM
  • Stockholmscupen
  • Utbildning
  • Utbyte mellan klubbarna
  • Information & kommunikation
  • Övrigt