Press "Enter" to skip to content

Svenska Kanotförbundets informationsmöte 21/4

Kort information från online möte arrangerat av SKF

  • Undvik Trängsel på land
  • Träning alltid ok – alltid bra
  • Fokusera på hur och vad ni gör på land, skyltar tydlighet etc.

Länkar att söka mer information:

Idag gäller följande Corona regler:

Nytt beslut utlovat från den 3:e maj från Folkhälsomyndigheten