Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Inlägg publicerade i mars 2023

Årets Kanotprofil i Stockholm

Linda Härefelt är utsedd till Årets Kanotprofil i Stockholm vilket uppmärksammades vid Årsmöte 2023. Nomineringen av Linda lyder som följer:

”Linda har varit drivande och utvecklat Tränarnätverket på ett entusiasmerat sätt och det har ökat samarbete stort mellan klubbarnas kanotister och tränare och upplevs väldigt positivt.

Linda har också startat en NIU utbildning genom samarbete med ett Stockholms Idrottsgymnasium som kommer bli stor positiv möjligt för gymnasieungdomar att kunna kombinera kanotträning och skola och stanna kvar i Stockholm. Det går redan se en positiv utveckling av de elever som går där.

Linda är också i sin träning av ungdomarna väldigt innovativ och nydanande i sitt tänk hur man ska bedriva modern ungdomsträning och är en förebild vi alla kan inspireras och lära oss av.”