Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Årsmöte 2023

Kallelse till Årsmöte 9/3 för Stockholms Kanotförbund

Härmed kallas Stockholms Kanotförbunds medlemsföreningar till årsmöte 2023. Mötet är den 9:e mars Klockan 19:00 och kommer att genomföras fysiskt i RF-SISU-Stockholms lokaler i Solna. Styrelsen i respektive klubb har fått e-post med information om anmälan till mötet, dock har meddelandet till några mottagare studsat. Kontakta någon i Stockholms Kanotförbunds styrelse om din klubb inte har fått kallelsen.

Motioner skall vara Stockholms Kanotförbund tillhanda senast en månad före mötet.

Styrelsen i Stockholms Kanotförbund ser gärna ett stort antal representanter från klubbarna. Dock har varje förening en röst och kan utse två officiella representanter. Efter mötet kommer Årets Kanotprofil i Stockholm att presenteras. Från kl. 18:30 kommer det att finnas fika med tilltugg.

Senast 14 dagar före mötet kommer; dagordning, verksamhets och förvaltningsberättelse, inkomst och utgiftsstat, propositioner samt motioner att finnas tillgängliga för nerladdning här:

  • Dagordning
  • Årsberättelse 2022
  • Resultatrapport 2022
  • Balansräkning 2022
  • Verksamhetsplan 2023
  • Budget 2023
  • Revisionsberättelse
  • Propositioner
  • Motioner

Med anledning av en bordlagd proposition till föregående årsmöte, så kommer en proposition till mötet att vara uppdatering av Stadgarna. En stadgeändring kommer att kräva bifall från minst 2/3 av antalet lämnade röster vid mötet.

Årsmöte 2023

När: den 9:e mars

Tid: Smörgås och kaffe serveras från 18:30

Årsmöte: 19:00

Plats: RF SISU Stockholm, Vretenvägen 4, Solna

Årets Kanotprofil presenteras ca:20:00