Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kallelse till Årsmöte 2023 för Stockholms Kanotförbund

Härmed kallas Stockholms Kanotförbunds medlemsföreningar till årsmöte 2023. Mötet är den 9:e mars Klockan 19:00 och kommer att genomföras fysiskt i RF-SISU-Stockholms lokaler i Solna. Styrelsen i respektive klubb har fått e-post med information om anmälan till mötet, dock har meddelandet till några mottagare studsat. Kontakta någon i Stockholms Kanotförbunds styrelse om din klubb inte har fått kallelsen.

När: den 9:e mars

Tid: Smörgås och kaffe serveras från 18:30

Årsmöte: 19:00

Plats: RF SISU Stockholm, Vretenvägen 4, Solna

Årets Kanotprofil presenteras ca: 20:00

Styrelsen i Stockholms Kanotförbund ser gärna ett stort antal representanter från klubbarna. Dock har varje förening en röst och kan utse två officiella representanter. Efter mötet kommer Årets Kanotprofil i Stockholm att presenteras. Från kl. 18:30 kommer det att finnas fika med tilltugg.

Två veckor före mötet kommer; dagordning, verksamhets och förvaltningsberättelse, inkomst och utgiftsstat, propositioner samt motioner att finnas tillgängliga för nerladdning här, klicka på blåmarkerad text:

En motion angående stadgarna bordlades vid föregående årsmöte, istället uppdrogs styrelsen att uppdatera stadgarna en proposition till mötet rör därför uppdatering av Stadgarna. En stadgeändring kommer att kräva bifall från minst 2/3 av antalet lämnade röster vid mötet.