Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

I år är möjligheterna att bli beviljad Anläggningsstöd utökade

Regeringen har under 2024 stärkt Riksidrottsförbundets stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det innebär att RF under året har större möjlighet att bevilja stöd till anläggningsprojekt.

Det förstärkta stödet är tillgängligt dels vid nya projekt som renovering, nybyggnation och miljöanpassningar. Läs hos RF-SISU för att få mer information om stödet.

Under innevarande år öppnas en ny stödform upp som benämns nyutveckling. Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Läs mer hos RF-SISU.

juni 2024