Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

“Rörelsesatsning i Skolan” ett mässarrangemang

Torsdag förmiddag den 27 april deltog Stockholms Kanotförbund i en mässa för skolpersonal under parollen "Rörelsesatsning i Skonan". Ett 20 tal utställare från idrottsförbund i Stockholm deltog och mässan besöktes av knappt 100 lärare, fritidsledare, gymnastiklärare och rektorer från 13 skolor i Stockholm.

Vi uppmanade vi alla våra kanotföreningar att informera Stockholms Kanotförbund om ni vill och kan delta och på vilket sätt som fungerar för er att ta emot elever för paddling. På mässan utnyttjade vi de svar som kommit in. Ni som inte svarat kommer möjligen att få förfrågningar från skolorna utifrån den information vi hade fått in vid mässtillfället.

Beskrivning av samarbetet mellan skolan och idrotten (vi) finns hos RF-SISU, klicka här!

Vårmöte 2023 på distans den 27/4

Torsdag den 27/4 håller Stockholms Kanotförbund det årliga Vårmötet med Stockholmsklubbarna. Vi kommer att hålla mötet på distans och e-postar möteslänk till alla klubbars officiella adresser och till personer som tidigare brukat vara med på Stockholms kanotmöten. Prata ihop er i kanotklubben så att minst en per klubb är med i mötet.

När: torsdag 27/4

Tid: 19:00 - 21:00

Var: digitalt möte

Förslag på agenda:

 Ny styrelse i StKF

 Ungdomsverksamhet 

 Utbildning 

 Turpaddling 

 Läger 

 Tävlingar 

     o S:t Erikspaddeln 

     o DM, sprint, roll, surfski, maraton 

     o Stockholmscupen 

     o Klubbtävlingar 

 Vad vill ni ha och ge mer av 2023?

/Varmt välkomna önskar Styrelsen i Stockholms Kanotförbund

Årets Kanotprofil i Stockholm

Linda Härefelt är utsedd till Årets Kanotprofil i Stockholm vilket uppmärksammades vid Årsmötet i mars 2023. Nomineringen av Linda lyder som följer:

”Linda har varit drivande och utvecklat Tränarnätverket på ett entusiasmerat sätt och det har ökat samarbete stort mellan klubbarnas kanotister och tränare och upplevs väldigt positivt.

Linda har också startat en NIU utbildning genom samarbete med ett Stockholms Idrottsgymnasium som kommer bli stor positiv möjligt för gymnasieungdomar att kunna kombinera kanotträning och skola och stanna kvar i Stockholm. Det går redan se en positiv utveckling av de elever som går där.

Linda är också i sin träning av ungdomarna väldigt innovativ och nydanande i sitt tänk hur man ska bedriva modern ungdomsträning och är en förebild vi alla kan inspireras och lära oss av.”

Projektstöd och Bidrag från Svenska Kanot Förbundet

Under kanot konventet i Januari, presenterade Svenska kanot Förbundet hur årets återstart/projektstöd som föreningar kan söka.
Fokusområden, Ledarutbildning, medlemrekrytering, lokal & regional utveckling samt förenings och tävlingsutveckling.

Se hela presentation i denna länk: Bidrag och förbundsinfo

Fokusområden återstart/projektstöd 2023

-Ledarutbildning

-Rekrytering

-Regional och lokal utveckling

-Föreningsutveckling

-Tävlingsutveckling

Föreningsutveckling

Tävlingsutveckling

Regional utveckling

Subventioner av utbildningar

Återstart & utvecklingsstöd - Para kanot

Kontakta Danny Hallmén på Svenska Kanot Förbundet

RF-SISU projektverkasmhet

Exempel på samverkansprojekt som RF_SISU ger bidirag till är t ex. Skolsamverkansprojekt.

Se inlägg separat om Skolsamverkans mässa (link till detta inlägg)

Årets Kanotprofil i Stockholm presenterades på Höstmötet 2022

"En konsekvent och närvarande drivkraft"

Styrelsen för Stockholms Kanotförbund har för andra gången, äran att presentera Årets Kanotprofil i Stockholm. Årets utmärkelse tilldelas Eva Gulle, aktiv i Stockholms Paddlarklubb.

Motiveringen som utnämningen bygger på lyder som följer:

"Eva Gulle är som kanotförälder inte bara en av de ledande krafterna inom sin egen kanotklubb utan även inom samarbeten mellan stockholmsklubbarna. Eva är nu inne på sitt andra decennium som kanotledare i Stockholmsregionen, där hon tagit initiativ, administrerat och stöttat alla viktigare samarbeten kring barn och ungdomar som vi har i regionen. Det finns inget som tyder på att det är något hon gjort för att hon själv tycker att det är kul att paddla, utan snarare för att hon vill möjliggöra paddling för andra.

Där Eva har märkts konkret, är i synnerhet de roller hon har tagit i aktiviteterna S:t Erikspaddeln och Kraftcenter Stockholm. Det här utan att ha låtit just de samarbetena begränsa hennes engagemang.

Drivkraften och det konsekventa engagemanget i S:t Erikspaddeln har periodvis varit en förutsättning för att tävlingarna har blivit av. Vilket i sin tur betyder att andra ledare med visshet vet att det blir av. Det här betyder i förlängningen att ett stort antal barn, med deras föräldrar som åskådare har fått glädjen av att delta i klubböverskridande aktiviteter i regionen.

På ungdoms och seniornivå har Eva som ”ständig sekreterare” i Kanotföreningen Storstockholm (Kraftcenter) varit ett stöd för regionens elitsatsande. Hon har här tagit en viktig roll när det gäller att underlätta för den administrativa och logistiska ordningen.

När det är dags för barn och ungdomsaktivitet i form av läger eller tävling så vet vi att Eva Gulle i någon form finns med där. Eva Gulle har haft, inte ett finger med, utan på ett konsekvent sätt, en hel hand med, i det mesta som har haft med barn och ungdomsaktiviteter mellan Regionens klubbar att göra."

november 2023

Stockholms Kanotförbund

Stockholms Kanotförbund är stockholmsklubbarnas samordningsorgan och länk till Svenska Kanotförbundet. I Styrelsen sitter i år personer från Fridhems Kanotklubb, Järfälla Kanot & Roddklubb, Sollentuna Kanotsällskap, Stockholms Paddlarklubb, Vaxholms Kanotsällskap och Örnsbergs Kanotsällskap. Vi har ambitionen och uppdraget att representera alla medlemsklubbar och välkomnar input kring samarbeten. Datum för medlemsmöten finns i Kalendern.

Stockholmsklubbarnas Höstmöte

Torsdagen den 23:e november bjöd Stockholms Kanotförbund in Stockholmsklubbarna till det årliga höstmötet på Teams. På mötet deltog femton personer vilka representerade klubbarna Brunnsvikens KK, Fridhems KK, KK Ringen, Stockholms PK, Vaxholms KS och Örnsbergs KS.

Vi utvärderade den gångna säsongen och blickade fram mot nästa säsong. Mötet konstaterade att efterfrågan från nya kanotister har varierat mellan klubbarna under året men i stort varit hög.

Under året har tre S:t Erikspaddlar genomförts och vi hoppas på att klubbarna kommer att genomföra minst lika många nästa år. Flera klubbar kommer att genomföra vinterläger med längdskidåkning, StKF uppmuntrar här samarbeten mellan klubbarna.

På mötet presenterades Årets Kanotprofil i Stockholm, du kan läsa mer i inläggen ovan om den utnämningen och om möjligheterna att nominera nästa års Kanotprofil i Stockholm.

Inbjudan och möteslänk gick ut till ordförandenas- alternativt klubbarnas officiella e-postadresser.

Nominera nästa Årets Kanotprofil

Stockholms Kanotförbund har instiftat en utmärkelse för att uppmärksamma föredömen inom kanotstockholm. Syftet är att visa uppskattning för- och uppmärksamma ideella insatser som har bidragit till att aktivera och förena kanotstockholm. Den som har blivit utsedd till Årets Kanotprofil i Stockholm kommer att tillkännages vid Höstmötet.

Bidra med din nominering av Årets Kanotprofil i Stockholm:

Är du medlem i en kanotklubb som är ansluten till Stockholms Kanotförbund/SKF är du varmt välkommen med nominering till utmärkelsen.

Nominerad kan vara en person, flera personer, en grupp eller en förening.

Nominerad bör vara medlem i kanotklubb ansluten till StKF/SKF, men medlemskap är inte ett måste. Den nominerade skall genom insatser, ledarskap eller initiativ ha bidragit positivt till utvecklingen av kanotister eller kanotverksamhet i Stockholm.

Med stöd av nomineringarna kommer Styrelsen i Stockholms Kanotförbund att utse Årets Kanotprofil i Stockholm.

I nominering vill vi att det framgår:

  • Vem/vilka som nominerar, klubbtillhörighet och kontaktuppgifter till den som nominerar.
  • Vem som är nominerad och dennes eventuella klubbtillhörighet.
  • En beskrivning av vad som gör att personen är nominerad till Årets kanotprofil i Stockholm, vad hen/de har gjort, för vilka och hur det har påverkat- eller påverkar kanot i Stockholmsregionen. Samt annat som kan vara av intresse för en bedömning.

Lämna ditt bidrag till nominering redan idag. Adress för insändande av nominering finns under Förbundsinfo